Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” W GNIEŹNIE zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 29.04.2017 r. w świetlicy ROD w Gnieźnie ul. Pomowska 62.

Początek obrad: 

- w I terminie godz. 11:00 

- w II terminie godz. 11:30


**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. 

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.

8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjecie sprawozdania.

9. Projekt planu pracy na 2017 rok.

10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.  

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.  

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.

16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku .

17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.  

18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.  

19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 22.04.2017 r. w godz. od 12:00 do 14:00 w świetlicy ROD Gniezno, ul. Pomowska 62.


Zarząd ROD

20.03.2017

AKTUALNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Uwaga Działkowicze, Informujemy, że pod poniższym linkiem, można pobrać aktualny plan zagospodarowania Naszego Ogrodu.

 POBIERZ 

Zarząd ROD

12.03.2017

PORADY PRAWNE

Od początku 2017 roku Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu wdraża program pomocy prawnej dla Zarządów ROD oraz działkowców. 

Wszelkie osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej dotyczącej zakresu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., statutu PZD oraz Regulaminu ROD zapraszamy do zadawania pytań. 

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:  poradyprawne.pzd@gmail.com

Ponadto OZ PZD uruchomił dyżur telefoniczny, podczas którego można porozmawiać z radcą prawnym
i uzyskać informacje w zakresie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r., statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach od 10:00 do 13:00 pod numerem telefonu 61-823-61-71, wew. 442.

ZAPRASZAMY!!!

Zarząd ROD

11.02.2017