Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Aktualności

KOMUNIKAT


Zarząd ROD

10.06.2017

KOMUNIKAT

1. Opłata ogrodowa - 0,67zł/m² (w tym o,o7zł –partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców) - płatna do 15.06.2017r.

2. Składka członkowska – 6zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%) – płatna do 15.06.2017r.

3. Opłata za 1 m³ zużytej wody wg faktury z PWiK Gniezno po odczycie wodomierza.

4. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25zł - płatna do 15.06.2017r.

5. Opłata za 1 kWh zużytego prądu wg faktury po odczycie liczników.

6. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców – 300zł (działka bez prądu) lub 750zł (działka z prądem).

7. Opłata za przyłącze energii elektrycznej - 450zł.

8. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2017r. - 300zł.

9. Użyczenie świetlicy dla działkowca jednorazowo - ryczałt - 200zł. + opłata za zużytą energię elektryczną.

10. Opłata ogrodowa wodna – w 2017r. w wysokości 10zł od działki płatna do 15.06.2017r. 11. Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD – w 2017r. w wysokości 13zł od działki – płatna do 15.06.2017r.

Opłaty można wnosić na konto ROD w banku:

BGŻ BNP PARIBAS o/Gniezno

nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD w godz. 16:00 - 18:00:

- maj 2017r. - 11.05.2017r., 25.05.2017r.

- czerwiec 2017r. – 08.06.2017r., 29.06.2017r.

- lipiec 2017r. – 06.07.2017r., 20.07.2017r .

- sierpień 2017r. – 03.08.2017r., 17.08.2017r.

- wrzesień 2017r. – 07.09.2017r., 21.09.2017r.

Zarząd ROD

10.05.2017

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na walnym Zebraniu Sprawozdawczym odbytym w dniu 29 kwietnia 2017r. podjęto uchwały ustalającą opłaty wnoszone przez działkowców w roku 2017.

1. Opłata ogrodowa - 0,67zł/m² (w tym 0.07zł – partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców) - płatna do 15.06.2017r.

2. Składka członkowska – 6 zł ( w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50% ) – płatna do 15.06.2017r.

3. Opłata za 1 m³ zużytej wody wg faktury z PWiK Gniezno po odczycie wodomierza.

4. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25 zł - płatna do 15.06.2017r.

5. Opłata za 1 kWh zużytego prądu wg faktury po odczycie liczników.

6. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców – 300 zł (działka bez prądu) lub 750 zł (działka z prądem).

7. Opłata za przyłącze energii elektrycznej - 450 zł.

8. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2017r. - 300 zł.

9. Użyczenie świetlicy dla działkowca jednorazowo - ryczałt - 200 zł. + opłata za zużytą energię elektryczną.

10. Opłata ogrodowa wodna – w 2017r. w wysokości 10 zł od działki płatna do 15.06.2017r.  

11. Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD – w 2017r. w wysokości 13 zł od działki – płatna do 15.06.2017r. Opłaty można wnosić na konto ROD w banku:

BGŻ BNP PARIBAS o/Gniezno

nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD w godz. 16:00 - 18:00:

- maj 2017r. - 11.05.2017r., 25.05.2017r.

- czerwiec 2017r. – 08.06.2017r., 29.06.2017r.

- lipiec 2017r. – 06.07.2017r., 20.07.2017r.

- sierpień 2017r. – 03.08.2017r., 17.08.2017r.

- wrzesień 2017r. – 07.09.2017r., 21.09.2017r. 

Zarząd ROD

05.05.2017